ÅRSMØTER BUVIK PENSJONISTFORENING


Årsmøtet for 2020 for Buvik pensjonistforening avholdes den 3. juni 2021.

Innkalling til årsmøtet finner du her.

Referat fra årsmøte 2020 finner du her

Årsberetning for 2020 finner du her

Valgkomiteens innstilling finner du her

Regnskap 2020 og budsjett 2021 finner du her

Revisjonsrapport 2020 finner du her

Balanse finner du her

Årsmøtet for 2019 for Buvik pensjonistforening 2019 avholdes 6. februar 2020. Det var 44 personer tilstede.

Innkalling til årsmøtet finner du her.

Årsberetning for 2019 finner du her.

Regnskap for 2019 og budsjett for 2020 finner du her.

Revisjonsrapport for regnskapet 2019 finner du her.

Valg i henhold til vedtekter: styre, revisorer og valgkomite finner du her.

Referat fra årsmøtet finner du her.


Årsmøtet for Buvik pensjonistforening 2818 avholdes 7. februar 2019.

Innkalling til årsmøtet finner du her.

Årsberetning for 2018 finner du her.

Regnskap for 2018 og budsjett for 2019 finner du her.

Valgkomiteens forslag finner du her.

Referat fra årsmøtet finner du her.


Årsmøtet for Buvik pensjonistforening 2017 ble avholdt 8. februar 2018. Det var 42 personer tilstede.

Innkalling til årsmøtet finner du her.

Årsberetning for 2017 finner du her.

Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 finner du her.

Valgkomiteens forslag finner du her.

Referat fra årsmøtet finner du her.


Årsmøtet for Buvik pensjonistforening 2016 ble avholdt 9. februar 2017. Det var 48 personer tilstede.

Det var fin stemning. Etter årsmøtet ble det servert lapskaus, kaffe og kringler. Det var åresalg med fine gevinster.

Årsmelding for 2016 finner du her.

Regnskap 2016 og budsjett 2017 finner du her.

Valg finner du her.

Referat fra årsmøtet finner du her..


Årsmøtet for Buvik pensjonistforening 2015 ble avholdt 11. februar 2016

Det var godt oppmøte og fin stemning. Før årsmøtet ble det servert karbonadesmørbrød. Årsmelding, regnskap og budsjett, vedtekter og valg finner du nedenfor. Etter årsmøtet ble det kaffe og prinsessestang. Det ble en runde med åresalg. Nedenfor finnes bilder fra møtet.


Årsmelding for 2015 finner du her.

Regnskap for 2015 og budsjett for 2016 finner du her.

Vedtekter finner du her.

Valg finner du her.

Referat fra årsmøtet finner du her.


Årsmøtet for Buvik pensjonistforening 2015 den 11. februar 2016 kl 15.30.

Årsmøte i Buvik Pensjonistforening avholdes på TANGEN torsdag 11. februar 2016 kl 15.30.

Forslag som skal behandles må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av ordstyrer og sekretær

3. Valg av 2 til å underskrive møteprotokoll

4. Behandle årsmelding for 2015 5. Behandle revidert regnskap for 2015

6. Behandle innkomne forslag

Vedtekter for Buvik Pensjonistforening,(forslag til vedtekter finner du her.)

7. Fastsette kontingent for 2016

8. Vedta budsjett for 2016

9. Valg av nytt styre (informasjon finnes her.) : (leder, kasserer, vedlikeholdsansvarlig og utleieansvarlig Tangen)

Valg av revisorer og valgkomité

Etter årsmøtet avholdes MEDLEMSMØTE med servering og åresalg m.m.

☺ Vel møtt til alle medlemmer ☺


Årsmøte for Buvik pensjonistforening 2014 avholdt 5. februar 2015

Årsmelding fra 2014 finner du her.

Regnskap for 2014 og budsjett for 2015 finner du her.

Referat fra årsmøtet finner du her.

Innkalling til årsmøte

Buvik pensjonistforening har årsmøte på Tangen torsdag 5. februar 2015 kl 15.30

SAKSLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  2. Valg av skriver og ordstyrer

  3. Valg av to til å underskrive møteprotokoll

  4. Årsmelding

  5. Regnskap 2014

  6. Innkomne forslag til styret

  7. Budsjett 2015

  8. Valg

Forslag må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Etter årsmøtet avholdes medlemsmøte med servering og åresalg. Plakat finner du her.

Vel møtt til gamle og nye medlemmer.


Årsmøte for Buvik pensjonistforening 2013 avholdt 6. februar 2014

Referat fra årsmøte 2014 finner du her.

Budsjett for 2014 finner du her.

Årsmelding for 2013 finner du her.

Innkalling til årsmøtet 2014 finner du her.

Valg på årsmøtet 2014 finner du her.