ÅRSMØTER BUVIK PENSJONISTFORENING


Årsmøte for 2023 for Buvik Pensjonistforening var torsdag 8, februar 2024 kl. 15.30.

Årsmøtereferat finner du her. 

Årsberetning for 2023 finner du her. 

Årsrapport for 2023 og budsjett for 2024 finner du her. 


Årsmøte for 2022 for Buvik Pensjonistforening var torsdag 9. februar 2023 kl. 1530

Protokoll fra årsmøte 20230209 finner du her 

Innkalling til årsmøte for 2022 finner du her 

Saksliste for 2022 finner du  her 

Årsberetning for 2022 finner du her 

Regnskap for 2022 og Budsjett for 2023 finner du her 

Valgkomitéen innstilling til årsmøte 9.2.2023 finner du  her 


Årsmøte for 2021 for Buvik Pensjonistforening avholdes torsdag 10. februar 2022 kl. 1530

Innkalling til årsmøte finner du  her. 

Referat fra Årsmøte 2021 finner du her 

Regnskap for 2021 og Budsjett for 2022 finner du her 

Revisjonsrapport finner du  her 

Årsberetning for 2021 finner du her 

Valgkomitéens innstilling finner du her 

Balanserapport finner du her 


Årsmøtet for 2020 for Buvik pensjonistforening avholdes den 3. juni 2021.

Innkalling til årsmøtet finner du her. 

Referat fra årsmøte 2020 finner du  her 

Årsberetning for 2020 finner du her 

Valgkomiteens innstilling finner du her 

Regnskap 2020 og budsjett 2021 finner du her 

Revisjonsrapport 2020 finner  du  her  

Balanse finner du her 


Årsmøtet for 2019 for Buvik pensjonistforening 2019 avholdes 6. februar 2020. Det var 44 personer tilstede.

Innkalling til årsmøtet finner du her.

Årsberetning for 2019 finner du her.

Regnskap for 2019 og budsjett for 2020 finner du her.

Revisjonsrapport for regnskapet 2019 finner du her.

Valg i henhold til vedtekter: styre, revisorer og valgkomite finner du her.

Referat fra årsmøtet finner du her.


Årsmøtet for Buvik pensjonistforening 2818 avholdes 7. februar 2019.

Innkalling til årsmøtet finner du her.

Årsberetning for 2018 finner du her.

Regnskap for 2018 og budsjett for 2019 finner du her.

Valgkomiteens forslag finner du her.

Referat fra årsmøtet finner du her.


Årsmøtet for Buvik pensjonistforening 2017 ble avholdt 8. februar 2018. Det var 42 personer tilstede.

Innkalling til årsmøtet finner du her.

Årsberetning for 2017 finner du her.

Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 finner du her.

Valgkomiteens forslag finner du her.

Referat fra årsmøtet finner du her.


Årsmøtet for Buvik pensjonistforening 2016 ble avholdt 9. februar 2017. Det var 48 personer tilstede.

Det var fin stemning. Etter årsmøtet ble det servert lapskaus, kaffe og kringler. Det var åresalg med fine gevinster.

Årsmelding for 2016 finner du her.

Regnskap 2016 og budsjett 2017 finner du her.

Valg finner du her.

Referat fra årsmøtet finner du her..


Årsmøtet for Buvik pensjonistforening 2015 ble avholdt 11. februar 2016

Det var godt oppmøte og fin stemning. Før årsmøtet ble det servert karbonadesmørbrød. Årsmelding, regnskap og budsjett, vedtekter og valg finner du nedenfor. Etter årsmøtet ble det kaffe og prinsessestang. Det ble en runde med åresalg. Nedenfor finnes bilder fra møtet.


Årsmelding for 2015 finner du her.

Regnskap for 2015 og budsjett for 2016 finner du her.

Vedtekter finner du her.

Valg finner du her.

Referat fra årsmøtet finner du her. 


Årsmøtet for Buvik pensjonistforening 2015 den 11. februar 2016 kl 15.30.

Årsmøte i Buvik Pensjonistforening avholdes på TANGEN torsdag 11. februar 2016 kl 15.30.

Forslag som skal behandles må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. 

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av ordstyrer og sekretær

3. Valg av 2 til å underskrive møteprotokoll

4. Behandle årsmelding for 2015 5. Behandle revidert regnskap for 2015

6. Behandle innkomne forslag   

Vedtekter for Buvik Pensjonistforening,(forslag til vedtekter finner du her.)

7. Fastsette kontingent for 2016

8. Vedta budsjett for 2016

9. Valg av nytt styre (informasjon finnes her.) :   (leder, kasserer, vedlikeholdsansvarlig og           utleieansvarlig Tangen)

Valg av revisorer og valgkomité 

Etter årsmøtet avholdes MEDLEMSMØTE med servering og åresalg m.m.

 ☺ Vel møtt til alle medlemmer  ☺


Årsmøte for Buvik pensjonistforening 2014 avholdt 5. februar 2015

Årsmelding fra 2014 finner du her.

Regnskap for 2014 og budsjett for 2015 finner du her.

Referat fra årsmøtet finner du her.

Innkalling til årsmøte

Buvik pensjonistforening har årsmøte på Tangen torsdag 5. februar 2015 kl 15.30

 SAKSLISTE:  

Forslag må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Etter årsmøtet avholdes medlemsmøte med servering og åresalg. Plakat finner du her.

Vel møtt til gamle og nye medlemmer.


Årsmøte for Buvik pensjonistforening 2013 avholdt 6. februar 2014

Referat fra årsmøte 2014 finner du her.

Budsjett for 2014 finner du her.

Årsmelding for 2013 finner du her.

Innkalling til årsmøtet 2014 finner du her.

Valg på årsmøtet 2014 finner du  her.