Arkiv Tangen gnr 10 bnr 3, Buvikvegen 706

Stor takk til Franzefoss som sponset grus til gårdsplassen vår. Sturla Nyutstumo som kom og leverte grusen. Det ble kjempefint.

Habtemickael slår gresset, så i dag viser Tangen seg fra sin beste side.

  4. juni 2024

Tangen  - historier og bilder frem til 2021

2020 Tangen - historier og bilder frem til 2021

2020 Dokumenter Tangen

2020 Grunnboksblad Gnr 10 Bnr 5 finner du her. 

2020 Grunnboksblad Gnr 10 Bnr 3 finner du her. 

2020 Tangen i SEFRAK finner du her.

2020 Grunnboksinformasjon finner du her.  

2020 Grunnboksinformasjon med kart finner du her. 


2016 Dokumenter Tangen

2016 Restaurering av taket finner du  her. 

2016 Bilde av gammelbanken med kommentar finner du her. 

2015 Dokumenter Tangen

2015 Historikk - kort oppsummering finner du her. 

2015 Kart -Googlemarkering av Tangen finner du  her. 

2006 Dokumenter Tangen 

2006 Buvika nå for tida - omtale av Tangen finner du her. 

2005 Dokumenter Tangen

2005 Arealopplysninger i forbindelse med forsikring finner du her. 

1997 Dokumenter Tangen

1997  Bruksrettsavtale grasbevokst areal finner du her. 

1997 Andelsbrev regler for tilbakebetaling finner du her. 

1994 Dokumenter Tangen

1994 Tilbud på vinduer finner du her. 

1992 Dokumenter Tangen

1991 Sør-Trøndelag jordskifterett -brev finner du her. 

1991 Vedlegg jordskiftedokumenter finner du her. 

1991 Sør-Trøndelag jordskifterett utdrag av rettsbok finner du her. 

1991 Avtale om parkering med Skaun kommune finner du her. 

1991 Økonomisk status Tangen finner du her. 

1991 Tangens planlagte museum - liste over gjenstander mottatt fra medlemmer finner du her. 

1991 Dokumenter Tangen

1991 Målerbrev kart finner du her. 

1991 Krav om jordskifte/grensegang finner du her. 

1991 Grensebeskrivelse finner du  her. 

1991 Regnskap Tangen finner du her. 

1991 Vedtekter Tangen finner du her. 

Sikring av sjøkant ved Tangen

Tilbakeblikk og dokumenter finner du her. 

1990 Buvik pensjonistforening kjøper Tangen - dokumenter

1990 Salgsoppgave Tangen finner du her. 

1990 Deltagere på turen til Halvorsbøle der det ble bestemt at de skulle legge inn tilbud på Tangen finner du her. 

1900 Kjøpstilbud Tangen finner du her. 

1990 Kjøpekontrakt Tangen finner du her. 

1990 Tangen finansieringskomitè og restaureringskomitè finner du her. 

1990 Skjøte på Tangen finner du her. 

1990 Det ble sendt ut brev til beboerne i Buvika for å skaffe penger. Kopi av brevet  finner du her. 

1990 Det ble solgt og utstedt andelsbreev. Kopi av andelsbrev nr 1 Bjarne Onsøien finner du her. 

1990 Skyldelingsforretning på Husbytangen finner du her. 

1990 Husbytangen friområde - brev fra Olav Huseby finner du her. 

1990 Kopi fra bok med notater om kjøp av andelsbrev finner du her. 


1989 og åra før

1900 Folketellinga på Husbytangen finner du her. 

1900 Beboere på Husbytangen bostedsnr 10 finner du her. 

1900 Beboere på Husbytangen bostedsnr 11 finner du her. 

1900 Beboere på Husbytangen bostedsnr 12 finner du her. 

1900 Beboere på Husbytangen bostedsnr 13 finner du her. 


1910 Folketelling Husbytangen finner du her. 

1910 Beboere på Husbytangen bostedsnr 82 finner du her. 


1956 Norges bebyggelse bilder og beskrivelse av Tangen finner du her. 

1977 Buvikboka - Husmenn på Tangen finner du her. 

1977 Buvikboka om Tangen finner du her. 

1986  En historisk orientering om bebyggelsen på  Husbytangen av Bernt Øiaas finner du her.