BUVIK PENSJONISTFORENING MEDLEMSINFORMASJON

Kjøkkenliste for Buvik Pensjonistforening for 2. halvår 2024 finner du her. 

Kjøkkenlister for Buvik Pensjonistforening for 1. halvår 2024 finn du her. 

Kjøkkenlister for Buvik Pensjonistforening for 2. halvår 2023 finn du her. 

Kjøkkenlister for Buvik Pensjonistforening for 1. halvår 2023 finn du her 

Kjøkkenlister for Buvik Pensjonistforening for 2. halvår 2022 finn du HER 

Kjøkkenlister for Buvik pensjonistforening for 1. halvår 2022 finner du  her 


Rutiner og informasjon for medlemmer


Vedtekter for Buvik pensjonistforening og Tangen finner du her. 

MØTEREFERATER INTERNE MØTER

Styremøter

referater

Tirsdagskaffe 

referater

Torsdagstreff

referater

Årsmøter 

dokumenter