AKTIVITETER 

Kafé på Tangen i april:

16. og 23. april er det klart for Tirsdagskaffe igjen - med kaffe/te og nydelige vafler - og bokutlån! Kl 10-12 på Tangen.

Alle er velkommen!

Plakater av våre aktiviteter finner du her. 

Faste aktiviteter. Du er like velkommen om du er medlem eller ei. 

TIRSDAGSKAFE OG BOKUTLÅN

Hver tirsdag fra 10 til 12 er det åpen kafè med bokutlån. Her er du er hjertelig velkommen innom for å kjøpe kaffe og nystekte vafler. Her er det i trivelig selskap og hyggelige omgivelser


TORSDAGSTREFF

Den første torsdagen i hver måned er det torsdagstreff. Det er varierende underholdning. God servering og åresalg. Det lages plakater for hver gang.  Påmelding.

GRØTFEST

Hver vår før Tangen stenger for sommeren er det Grøtfest. Da er det rømmegrøt og spekemat å få kjøpt for både medlemmer og ikkemedlemmer. Loddsalg.

Her finner du referater fra:

Aktiviteter vi har hatt i  2. etasje på Tangen

I 2. etasje på Tangen er det fine rom der det kan være aktiviteter for 4-8 personer. Det er startet opp noen aktiviteter men de trivelige rommene bør bruktes mer. Har du ideer til aktiviteter ta kontakt med noen av styremedlemmene. Her har vi også et bibliotek der vi kan sitte og bla i bøker eller legge puslespill. Her er det pr i dag 3 faste aktiviteter.

BOKHJØRNET

Det er en gruppe på 7-8 personer som treffes kl 11 hver mandag for å høre på lydbok. De siste bøkene har vært av Anne Karin Elstad. Folket på Innhaug og Julie. Etter å ha lyttet blir det tid for kaffekos og prat. Det er mulig å ha flere grupper parallelt til ulike tidspunkt og med ulike sjangere. 

INTEGRERING OG TRIVSEL

En kveld i uka er det norskopplæring med sikte på å integrere våre nye landsmenn i kommunen. Her er det personer fra Syria, Marokko, Eritrea og Kongo. Det er stor variasjon i alder og norskkunnskaper. Det er ca 1. times jobbing og så er det kaffe og tilbehør etterpå. Trivselsfaktoren er kjempestor og tilbudet er meget godt mottatt.

HÅNDARBEIDSLOFT

Hver torsdag er det en del som treffes i ca 2 timer. Her er det handarbeid og kaffekos. Mange nyttige tips og hjelp å få hvis vi har behov for det. Ikke minst er dette et viktig tiltak for å bli kjent med nye innflyttere og de som har bodd her en stund. Flott å komme hit med handarbeidet isteden for å sitt hjemme alene. Stor trivselsfaktor her også.