GAMLE DOKUMENTER FOR

BUVIK PENSJONISTFORENING OG TANGEN


Konstituering den av Buvik pensjonistforening den 13. februar 1975

Buvik Pensjonistforening ble konstituert den 13. februar 1975. Det var 20 fremmøtte. Navnet ble Buvik Pensjonistforening. Det første styret besto av formann Ole Steinvik, nestformann Aksel Tangvik, Kasserer (Guri Paulsen som sa fra seg vervet) Bernt Øiaas, Sekretær Olga Bøgeberg, styremedlemmer Hildur Bundgård, Fredrik Hammer og Reidar Onsøien. Kopi av protokollen fra konstitueringen finner du her.

Buvik Pensjonistforening er registrert i Brønnøysundregistrene og har organisasjonsnummer 976134230. Buvik Pensjonistforening var medlem i Norsk pensjonistforbund fra 1975 og til 2007.


Buvik Pensjonistforening kjøpte Tangen i 1990.

Her er en del dokumenter i forbindelse med kjøpet:

  • Kjøpekontrakt Tangen av 10.8.1990 finner du her.
  • Tangen finansieringskomite og restaureringskomite av 29.8.1990 finner du her.
  • Informasjon til alle husstander i Buvika av 4.10.1990 finner du her.
  • Vedtekter for Tangen av 17.1.1991 finner du her.
  • Regnskap for 1990 av 01.02.1991 finner du her.
  • Status av 1.1.1992 finner du her.


I gamle dokumenter fant vi dette som vi har tatt hensyn til:

I vedtekter for Tangen står det:

  • I et rom i 2. etasje søkes skapt et miljø som mest mulig ligner et møllearbeiderhjem slik det var i industriens første tid i bygda vår. Gamle ting fra stedet og ellers i bygda søkes samlet og anordnet på en slik måte. (Vi fant en del av det som ble samlet inn og det ble brukt ved innredning i 2 etasje i 2015,)

I kjøpekontrakt Tangen står det:

  • 2 diplomer gitt til Arnt Saltnes (Norges Vel og Kongens fortjenestemedalje) skal henge i stuen i hovedbygningen så lenge kjøperen eier eiendommen. (Disse har fått en hedersplass i stuen som er etablert i 2 etasje i 2015.)
  • Eiendommens navn Tangen skal ikke endres.


Trivelig hilsen

I gamle papirer fant vi en hyggelig sang til pensjonistene fra Bibliotekgrppen ved Buvik skole 1991.


Bernt Øiaas skrev i 1986 en oversikt og Husbytangen og Buvik aldersheim.

Spennende lesning fra en svunnen tid finner du her.


Bernt Øiaas har også skrevet memoarer. Her er det mange interessante historier fra skole og kirke i Buvika.


Buvika nå for tida er i bok av Gerd Søraa i 2006 der vi finner følgende omtale av Tangen.